Рак на яйчниците симптоми и лечение

Най-често в 90% от случаите се среща епителния овариален карцином, по-рядко при 10% от пациентките се диагностицират неепителни овариални карциноми.

Рак на яйчниците симптоми и лечение

Рак на яйчника е шампион по брой и варианти на злокачествените туморите, които могат първично да възникнат в него или да метастазират от друго първично огнище. Това се дължи на богатството от тъкани, от които е изграден. За туморен растеж говорим, когато клетките изграждащи яйчника покажат отклонение от нормалното развитие и продобият белези на неконтролиран растеж.

 

Рак на яйчниците разпространение

Овариалният карцином се разпространява чрез:

– директна инвазия на съседни тъкани и органи вследствие на инфилтративен растеж;

– разпространение по перитонеума и голямото було;

– по лимфната система – засягане на парааортални и тазови лимфни възли;

– по кръвен път (далечни метастази) – в бял дроб, плевра, черен дроб, мозък, кости.

 

Как се открива рак на яйчниците

Чрез кръвен тест може да се диагностицира рак на яйчниците в ранен стадий на развитие. Заболяването може да бъде излекувано, в случай, че се открие навреме. Според статистиката обаче при 70% от засегнатите жени то се установява прекалено късно.

 

Лечение на рак на яйчника

Най-важната първа стъпка за успешно лечение е добрата операция с максимално отстраняване на тумора. Понякога, когато туморът е много напреднал, и химиотерапия се прилага предоперативно. С това се цели намаляването му с цел по-лесното му отстраняване.

 

При ранен стадий, малък и изцяло отстранен тумор, пациентката остава на динамично наблюдение. Това означава проследяване на туморните маркери в кръвта през три месеца и гинекологични прегледи. При агресивни тумори се прави химиотерапия дори при по-ранни стадии.

 

Рак на яйчника с метастази

Стадий III – метастази по перитонеума и/или в регионалните лимфни възли. Включват се и метастази по капсулата на черния дроб.

A. Извънтазови метастази по перитонеума, установени микроскопски.

B. Макроскопски перитонеални метастази, не по-големи от 2 см.

C. Перитонеални метастази, по-големи от 2 см. и/или метастази в регионални лимфни възли.

 

IV. Наличие на метастази в чернодробния паренхим или далечни метастази.

 

Преживяемост от рак на яйчниците

Тя е пряко свързана с обема на извършената хирургична интервенция. Целта е комплексно отстраняване на туморното огнище-по възможност над 2см., да се влиза в здрава тъкан без белези на туморна дисплазия.

 

Пет годишна преживяемост имат едва 45% от жените с диагностициран рак на яйчника.

 

Проследяване:

 

Проследяване на заболяването се извършва за срок от 5 години при всички жени с диагностициран карцином на яйчника.

 

Лечение на рак на яйчниците

Лечението на рака на яйчниците е хирургично. В зависимост от стадия на заболяването и възрастта на пациентката се обсъжда обема на хирургичната интервенция.

 

Обикновенно в най-ранните стадии се извършва премахване на единия или двата яйчника, заедно с едната или двете маточни тръби.

 

При напредналите и авансирали стадии се извършва премахване на двата яйчника тръбите, матката и подлежщите лимфни възли, а понякога на апендикса и други засегнати органи.

 

Материалите взети по време на операцията се изпращат за бързо хистологично изследване. В зависимост от резултата обемът на преприетата операция може да бъде увеличен.

 

Резултата от хирургичното стадиране и хистологичното изследване дава стадия на заболяваето и определя необходимостта от последваща лъче- и химиотерапия.

 

Рак на яйчниците как се открива

Ранното откриване е от съществено значение за излекуването. Ето защо всяка жена трябва да посещава гинеколог поне веднъж годишно. При жените с повишен риск на възраст над 45 години е необходимо освен  гинекологичен и ултразвуков преглед, да се изследва  туморен маркер CA 125.

 

В последните години като част от диагностиката на рака на яйчниците започва да навлиза и изследването на нов туморен маркер – човешки епидидимен протеин 4 (HE4). Изследването му значително повиши ранното диагностициране на рака на яйчниците и подобри прогнозата за изхода от заболяването.

 

Окончателната диагноза е хистологична и се поставя след изследване на оперативния материал.

 

Рак на яйчниците симптоми

В ранните стадии на заболяването симптомите са неспецифични или отсъстват,  това е и основната причина за  забавянето в поставянето на диагнозата.

 

Когато туморът нарасне се появяват и първите симптоми:

 

-често уриниране причинено от притискане на пикочния мехур

-притискане на дебелото черво и затруднена дефекация

-тежест и  болки зад матката

-остра болка в ниско в корема неповлияваща се от медикаменти- при усукване на формацията, при пукането й или при некроза

-субфебрилна темпрература при туморен разпад

-опипване на туморна маса в долната част на корема

В напредналите стадии:

-уголемяване на корема

-наличие на асцитна течност в корема

-наличие на големи туморни маси изпълващи корема

-симптоми от страна на други органи и системи- най-често плеврален излив

Риск от рак на яйчниците

Рискът от рак на яйчниците се увеличава с възрастта, като най- засегната е  възрастовата група 50-75 години.

 

Високорискови са:

 

-нераждали жени

-жени лекувани продължително време за стерилитет със стимулиращи овулацията медикаменти

-жени с късно настъпила менопауза

-менопаузални жени на естроегенотерапия

-жените с наднормено телесно тегло

-жени заболели от рак на гърдата

-жени, в чиито семейства се среща рак на гърдата или яйчниците

Данните от последните генетични проучвания сочат  връзка и между наследствения неполипозен рак на дебелото черво и рака на яйчника.

Източник: www.zajenata.bg