Без милост: ЧСИ прибраха данъчните облекчения за деца на майки с борчове

НЯМА МИЛОСТ!

Без милост: ЧСИ прибраха данъчните облекчения за деца на майки с борчове

Майки от Пловдив с ужас установиха, че преведените им данъчни облекчения за деца са под запор на ЧСИ. Първите родители, които побързаха да подадат документи за бонусите за деца, вече са с преведени суми. За първи път данъчните облекчения са в много голям размер - от данъци на работещите родители се връщат 450 лева за едно дете, 900 лева за две и 1350 лева за три и повече деца.

"Имам две деца, за които от държавата получих 900 лева по банковата сметка - разказва Росица Кънчева. - Нито ги видях, нито ги пипнах тези пари. Още на същия ден ЧСИ ми ги взе. Сега търся добър адвокат, с когото да се посъветвам има ли вариант да си ги върна.” Тя не крие, че има изпълнително дело и е дадена на ЧСИ за неплатени борчове от преди години. Още щом научила за щедрия бонус от държавата, майката побързала да подаде документи пред НАП още в първите дни на новата година. Данъчните пък си дават срок до един месец за проверка на документите. За НАП е важно обаче човекът да няма дългове към самата приходна агенция. „Ако имате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, следва да ги погасите, за да се възползвате от данъчната отстъпка”, неколкократно обясниха от НАП. Ако това условие е изпълнено, те превеждат облекчението задължително по банковата сметка на родителя. А от там, в случая на Росица, ЧСИ ги е дръпнал веднага, за да погаси вземанията към кредитора. Така се оказва, че държавата плаща частни дългове на гражданите си.

Оказва се, че наистина има дупка в правния мир за тези случаи. Подобни казуси има от цялата страна, разказват ЧСИ-та. Тъй като в този си вид данъчните облекчения за деца са съвсем нови, те не фигурират изрично в нито един закон, който те ползват в работата си. Те не са доход от трудова дейност, не са и социално плащане. Но по същината си не попадат в т.нар. несквестируеми доходи. Тоест, могат да се налагат запори върху тези пари. Несквестируеми са определено имущество, минималната работна заплата, минималната пенсия, детските. Всичко над тази горница може да се ползва за погасяването на дългове. Така се стига до ситуации, при които ЧСИ индивидуално решават как да действат с длъжниците. В професионалните им среди вече има и куриозен случай от практиката - многодетна майка от малцинствата заявила на ЧСИ, че „вместо да ги изядем и изпием тези пари, ти ни ги взимаш под носа”.

Хитри борчлии обаче намериха цаката и на това. Масова практика е длъжникът да открие нова банкова сметка, която за известно време остава тайна за ЧСИ. „Ние регулярно правим справки с регистъра на БНБ за новооткрити банкови сметки на длъжниците, но това в никакъв случай не е всеки ден, защото е свързано с разходи", обясняват съдебните изпълнители. Майките-борчлии с данъчни облекчения действат точно по този начин. Откриват нова сметка, което им струва 2-3 лева, НАП превеждат парите, а родителите ги теглят веднага.

Това е стар проблем за частните съдебни изпълнители.

„Към настоящия момент сме в преговори с БНБ относно изграждането на нова полезна функционалност в  регистъра, касаеща известяването по е-мейл за длъжник, за когото като титуляр има информация за новооткрита банкова сметка”, е записано и в годишния отчет за 2021 г. на Камарата на ЧСИ.

Първо сито

Първото сито дали отговаряте на условията за получаване на отстъпката за деца е в НАП. Данъчните уточняват, че ако родителите имат неплатени местни данъци към съответната община - данък сгради, такса смет, данък за колата, но тези дългове не са предадени за принудително изпълнение и събиране от НАП, няма пречка за получаване на парите.

 

Източник: www.marica.bg