Молитва за прошка

Лична покайна молитва

Молитва за прошка

Господи Исусе, покайвам се за всички грехове, волно и неволно извършени от мен с помисли, думи и дела, за които сега си спомням и разпознавам. Признавам ги пред Теб и ги изповядвам искрено. Аз се отричам от тях и ги оставям. Нека твоите ангели ме подкрепят в този труден момент на изпитание.

 

Моля Те, помогни ми да видя и различа греховете, които не си спомням или не възприемам като грях, за да се покая също и за тях, да ги отрека и да ги оставя, та да продължавам да се надявам на твоето милостиво отношение към мен.

Моля Те, Господи, прости ми за всичко, което съм извършил до момента под влиянието на сатана и неговите демони. Отърси съвестта ми от вината, която ме терзае ден и нощ. Очисти ме от демонската мръсотия в душата и тялото ми, за да не съгрешавам повече. 

 

Ти си чудесен, Господи Исусе, благодаря Ти!

И сега, приемайки твоята прошка, Те моля, Помазанико:
Дари ме с твоята любов, мир и радост!
Нека живея под Божията благодат!
Нека Святия Дух ме води в делата ми!
Нека бъда свят, защото Ти си свят!

Слава на Всемогъщия Бог, сега и завинаги, Амин. 

Обща покайна молитва

 

В присъствието на Всемогъщия Бог и Божиите ангели, ние вярващите в Господ Исус, прощаваме на всички хора, които някога са ни наранили чрез думи, дела и мисъл, съзнателно или несъзнателно. Прощаваме ви. Бъдете простени и от Сина. Живейте в мир и любов. И Бог да ви благослови! Нека причинената от тях обида вече не ни засяга, защото сърцата ни се изпълват с Божията любов чрез Святия Дух. Ние изхвърляме нашата злоба, гняв, омраза и жажда за отмъщение, които сме изпитвали към тях досега заради болката, която са ни причинили. Молим Всемогъщия Бог да ни очисти от всичко това. Благодарим ти, Отче!

***

 

Ние молим Всемогъщия Бог да ни прости за всички хора, които някога по един или друг начин сме наранили и наскърбили чрез думи, дела и мисъл, съзнателно или несъзнателно; за всички случаи, когато сме допринесли волно или неволно за ограбването и съсипването живота на хората във физически, емоционален и духовен аспект. В дълбоко смирение измолваме прошка от тези, които сме наранили. Ние искрено съжаляваме, покайваме се и се отвръщаме от всичко това. Молим Всемогъщия Бог да ги очисти от тяхната злоба, гняв, омраза и жажда за отмъщение, които те изпитват към нас заради болката, която сме им причинили. Нека чрез Святия Дух сърцата им бъдат изпълнени с Божията любов!

 

Слава на Всемогъщия Бог, сега, винаги и до вечни времена! Амин.

 

Молитва за прошка

 

Най-вече от Господ искам прошка
за сторените от мене грехове.
Като блуден син, Боже приеми ме,
и моля Те, на грешната прости!

Искам прошка и от всеки ближен,
който аз неволно съм наранила.
Нека няма днес от мен обиден!
И аз на всички съм простила!

Простим ли, Бог ще ни прости
и ще очисти окаяните ни души!
Със Своите блага ще ни дари
и Своето Царство ще ни яви!

 

Кратка молитва:

 

Боже, благодарим Ти за Исус Христос, Който умря за нашите грехове. Прости ни греховете и ни изчисти от всяка неправда. Амин.

Източник: ikonite.bg