Обмисля се промяна при майчинството и отпадане на тавана на пенсиите

Втората година от майчинството да е равно на минималната заплата, а таванът на пенсиите постепенно да отпадне - затова ще настоява социалният министър Георги Гьоков. СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ?

Обмисля се промяна при майчинството и отпадане на тавана на пенсиите

Сега таванът на пенсията  е 1500 лева

Втората година от майчинството да е равно на минималната заплата, а таванът на пенсиите постепенно да отпадне - затова ще настоява социалният министър Георги Гьоков. Сега таванът на пенсията  е 1500 лева.

Социалният министър ще настоява тази сума отново да се обвърже с размера на максималния осигурителен доход,  както беше преди години. Което означава, че когато доходът расте – автоматично ще расте и максималната пенсия.

Идеята е в бъдеще таванът постепенно да отпадне и всеки пенсионер да получава реалната сума, спрямо осигурителния си принос.


„Основното предизвикателство е в това дали правителството ще събере кураж да увеличи максималния осигурителен доход толкова, колкото трябваше той да бъде увеличен още през миналата година и дали административно ще увеличи минималните осигурителни доходи. На всички трябва да ни е ясно, че ако  това не се случи – няма как да има увеличение на пенсиите, тъй като в крайна сметка пенсиите се плащат от осигуровките на работещите днес“, коментира Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“.

В момента около 34 хил. пенсионери получават пенсия, ограничена до тавана вместо това, което заслужават. На минимална пенсия са малко над 1 млн. възрастни.

Източник: www.dunavmost.com