Силна молитва за сбъдване на желания

Молитвата е смирено обръщане към Бога

Силна молитва за сбъдване на желания

Запалете свещ пред прозореца така, че димът да излиза навън. Седнете до нея и изричайте тази старинна молитва минимум 3 пъти. А свещта нека догори. Ритуалът се изпълнява седем дни поред.

„Пресвета Майко Богородице, къде спа, къде пренощува? При Иисус Христос, на престола. Сънувала тя един ужасен, много ужасен сън – как приковали сина й за ръцете и краката към кръста в Усурийските планини.

Сине мой, сине обичен, на кого ме оставяш? На Преснетата Майка Богородица. Идеш ли в съда, прав ще бъдеш; в гората срещу изгубване, срещу еретик, срещу клеветник, срещу пролетни води. Амин. Амин. Амин.“

И кажете желанието си със свои думи. Тази молитва е много силна – проверена е.

Източник: www.bgnow.eu