Златен берил – най-мощният камък за разваляне на МАГИИ

Древните египтяни казвали, че в благородните камъни се крие кондензираната сила на Земята.

Златен берил – най-мощният камък за разваляне на МАГИИ

Египтяните в древността вярвали, че късчетата минерали са им изпратени от боговете, за да могат хората да се изправят силни срещу превратностите на живота. На особена почит по поречието на великата река Нил бил златният берил. Те смятали, че камъкът притежава защитни сили и сам може да развали всяка магия и прокоба, независимо колко е силна тя. Всеки по-заможен войник носел такъв, отивайки в битка. Управляващата класа също имала амулети от берил, защото се смятало още, че този камък помага в словесните двубои, изостря интелекта, лекува мързела и надарява притежателя си с добро разположение на духа.

Хилядолетия по-късно в Средновековието берилът бил носен като талисман от художници и скулптори. Силата в него изостряла креативността, гонила умората, разгаряла духа вътре в твореца и не на последно място – увеличавала интелигентността. Също така камъкът предпазвал собственика си по време на далечни пътувания и му помагал при проучвания и философски изследвания. Пръстени с берил са носени от Леонардо да Винчи, Рафаел, Рубенс и Бенвенуто Челини. Прието е жените да носят камъка на лявата си ръка, а мъжете – на дясната.
 

Източник: retro.bg